Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego https://www.dietetykzpolecenia.pl/  zwanego dalej Serwisem.

 • Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest LOGOTEC Jerzy Dryndos z siedzibą w miejscowości 41-400 Mysłowice,  NIP 222 001 13 08, zwanym dalej Administratorem.

 • Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.

 • Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

 • Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:

  wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

  ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

  cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

  przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych

  złożenia skargi do organu nadzorczego.

 • Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.

 • Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 • Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

 • Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne;

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: LOGOTEC Jerzy Dryndos z siedzibą w miejscowości 41-400 Mysłowice, ul. Świętojańska 2a, NIP 222 001 13 08, zwanym dalej Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Polityka prywatności

® 2020 Dietetyk z polecenia